آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در دستور کار شورای رقابت قرار گرفت
رئیس شورای رقابت گفت:هر چند آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در جلسه های آینده شورای رقابت بررسی می شود اما در عین حال بحث قیمت گذاری خودرو در دستور کار نیست.

رضا شیوا روز دوشنبه در حاشیه دومین همایش بهبود فضای کسب و کار در محل اجلاس سران در جمع خبرنگاران، افزود: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.
وی اظهارداشت: معتقدیم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما کار مطلوبی است به شرط آنکه بسترهای لازم آن فراهم باشد؛ یعنی عرضه و تقاضا متعادل باشد اما متاسفانه در حمل و نقل هوایی این اتفاق نیفتاد.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: معتقدیم این کار باید در خطوطی انجام می شد که در آن تعداد قابل توجهی هواپیما و شرکت های متعدد وجود داشته باشند اما وقتی در یک خط فقط یک شرکت هواپیمایی فعال است، این آزادسازی قیمت ها به افزایش قیمت منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نباید برای جبران انباشت زیان های گذشته باشد، ادامه داد: آزادسازی باید برای در جهت افزایش خدمات و کیفیت بهتر باشد.
شیوا در پاسخ به پرسشی درباره قیمت گذاری جدید خودرو در شورای رقابت نیز گفت: بحث خودرو در مسیری افتاده که به دستورالعمل جدیدی نیاز ندارد.
وی افزود: اکنون بحث خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد و خودروسازان با وام های داده شده مقداری کارشان رونق پیدا کرده است.