آغاز پرواز هواپیمایی ماهان به مسکو از اول بهمن ماه
هواپیمایی ماهان از اول بهمن ماه مطابق با بیست و یکم ژانویه پرواز خود را به صورت هفتگی میان تهران-مسکو آغاز خواهد کرد.از اسفند ماه این پروازها به دو روز در هفته افزایش خواهد یافت و روزهای دوشنبه و پنجشنبه برقرار خواهد بود.سال گذشته پرواز ایران ایر به مسکو نیز که چند سالی متوقف بود مجددا راه اندازی شد.انتظار می رود با روند کنونی گسترش روابط ایران و روسیه و همچنین زمینه ها و ظرفیت های جدید پدید آمده پروازهایی میان پایتخت ها و مناطق دو کشور در آینده افزایش یابد.