سازمان هواپیمایی کشوری با اجرای آزادسازی نرخ بلیت، تعیین کننده قیمت نخواهد بود
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در درازمدت، این سازمان تعیین کننده نرخ بلیت نخواهد بود.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، «رضا جعفرزاده» افزود: با رسیدن به مرحله رقابت، اثر تغییر در کیفیت و کمیت پروازها نمایان می شود که در این مرحله سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ های تکلیفی تعیین نمی کند.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما افزون بر الزام قانونی، یک طرحی ملی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: چنانچه روند اجرای این طرح به طور کامل اجرا شود، برخلاف شرایط کنونی که گرایش سرمایه گذاران برای ورود به صنعت حمل و نقل هوایی محسوس نیست، این بازار رونق خواهد گرفت.
جعفرزاده ادامه داد: در صورت اجرای طرح و رونق این بازار، پس از رفع تحریم ها و ورود سرمایه گذاران، رقابت در این عرصه افزایش می یابد و نظام عرضه و تقاضا برقرار می شود.
وی گفت: با برقراری پروازهای برنامه ای به سایر فرودگاه ها، زمینه انتخاب مردم بر پایه سه اصل ایمنی بالا، سرویس دهی مورد انتظار و نرخ مناسب فراهم می شود.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بدین ترتیب، شرکت های هواپیمایی برای جذب مسافر به کاهش نرخ بلیت و افزایش کیفیت خدمات روی می آورند و سود خود را در پروازهای بیشتر و ایجاد فضای کسب و کار بهتر و نه در افزایش قیمت بلیت جست و جو می کنند.
بر پایه دستورالعمل ابلاغ شده سازمان هواپیمای کشوری، از نهم آذرماه نرخ بلیت پروازهای هوایی در ۱۷۰ مسیر داخلی آزاد شد اما قیمت بلیت ۸۰ مسیر داخلی تا یک سال آینده همچنان مشمول قیمت گذاری خواهد بود.
این سازمان، هدف از این آزادسازی را ارتقای ایمنی، ایجاد رقابت در سرویس دهی و فراهم شدن زمینه انتخاب برای مسافران اعلام کرد.