استانبول (جدید)

دسته تور:

استانبول، ۴ شب و ۵ روز، پرواز کورندون، ویژه ۳۰ شهریور و ۱ مهر
istanbul-corendon-30 shahrivar va 1 mehr

مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به نرخ تورهای زیر اضافه گردد.
استانبول، ۲ شب و ۳ روز، پرواز ایران ایر، آبان ماه

istanbul-iranair_shahrivar-aban

مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به نرخ تورهای زیر اضافه گردد.
استانبول، ۲ شب و ۳ روز، پرواز ایران ایر، شهریور و مهر ماه
istanbul-iranair-shahrivar-mehr

استانبول ۳ شب و ۴ روز- پرواز ترک (کرندون)
istanbul-3-night (2)